THEMAWEEK

In de polonaise allemaal, want het is

“Zomèr carnaval”

 

Beste kinderen,

 

In de winter kon carnaval dit jaar niet doorgaan, maar niet getreurd. Houd jij van carnavalswagens bouwen, hossen, zingen en even helemaal uit je dak gaan….

dat kan deze zomer. Trek je mooiste carnavalstenue aan en doe gezellig met ons mee.

In de week van 30 augustus t/m 3 september staat heel Reusel op z’n kop. We maken er samen met jullie een mooi feestje van.

 

Kom jij graag met ons mee feesten en zit jij in groep 3 t/m 8 van de basisschool?

Geef je dan op voor de themaweek van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september.

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR THEMAWEEK 2021

Activiteitenoverzicht voor themaweek 2021

Maandag 30 tot en met vrijdag 3 september 2021:

Themaweek “Zomèr carnaval”

 • Voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool
 • Op Evenemententerrein “De Wilgenspot” aan de Lage Mierdsedijk
 • Mee te nemen spullen: gereedschap, droge kleren, gevulde bidon, lunchpakket, zwemspullen, handdoek en waterschoenen
 • De kosten bedragen € 27,50 per kind

 

Aanwezigheid

 • ma 9.45 uur – 16.00 uur
 • di 9.30 uur – 16.00 uur
 • wo 9.30 uur – 21.00 uur (voor het avondeten wordt gezorgd)
 • do 9.30 uur – 16.00 uur (overnachting voor de groep 8-ers)
 • vr 9.30 uur – 15.30 uur (voor de lunch wordt gezorgd)

DE OVERNACHTING BIJ DE THEMAWEEK (2 – 3 september)

Hé, pssst. Joehoe, jij daar. Zit jij in groep 8?
Kijk even om je heen. Heeft niemand in de gaten dat je dit leest?

 

Donderdagavond 2 september word je uitgenodigd voor een spannende nachttocht.
In van Dale Groot Woordenboek staat bij griezelen: “Een huiverende gewaarwording hebben, rillen, ijzen (ten gevolge van ontzetting, schrik of afkeer).”

Van Dale vergeet te vermelden, dat je ook voor je plezier kunt griezelen, door mee te doen met de overnachting. Je weet dat het allemaal fantasie is. En als het toch te eng wordt, sluit je de ogen of doe je het in je broek en kruip je diep weg in je slaapzak. Je houdt er hoogstens een nachtmerrie aan over, maar dat is het wel waard. De volgende dag ga je gewoon weer verder en zegt tegen iedereen dat je niet bang was.

 

 • Alleen deelnemers van de themaweek, die in groep 8 zitten mogen deelnemen.
 • Overnachters dienen bij inschrijving al aan te geven dat ze meedoen en het verschuldigde bedrag à €7,50 te voldoen.
 • Mocht een overnachter dusdanig gedrag vertonen, dat het de tocht voor de andere deelnemers verpest, dan wordt contact opgenomen met de ouders en wordt de overnachter naar huis gestuurd. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.
 • Tijdens de nacht zijn er voldoende volwassen begeleiders aanwezig om toezicht te houden.
 • De locatie en tijd waarop de overnachters worden verwacht, wordt nog mede gedeeld.

 

Het volgende dient meegenomen te worden:

slaapzak
jas
kussen
handdoek
lucht (veld)bed
washandje
extra trui
tandpasta
pyjama
tandenborstel
schone kleren
zeep en kam

 

 • De organisatie zorgt voor een versnapering en op vrijdag voor een ontbijt en drinken.
 • Geen zaklamp en GSM meenemen i.v.m. verlies!

REGLEMENT

1. DEELNAME

Deelname staat open voor alle kinderen woonachtig in Reusel. In het activiteitenoverzicht 2021 kunt u lezen voor welke leeftijdsgroep een bepaalde activiteit georganiseerd wordt.

 

2. AANMELDING

De aanmelding kan uitsluitend geschieden volgens de procedure zoals beschreven op deze website van: maandag 17 mei t/m vrijdag 21 mei. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

3. BETALING

Door het verschuldigde bedrag over te maken op rek. NL62 RABO 0143 4030 60 t.n.v.  Stichting Jeugdbelangen Reusel onder vermelding van de namen van uw kinderen. In het activiteitenoverzicht 2021 staan de prijzen van de diverse activiteiten vermeld. Als er niet wordt deelgenomen, terwijl er wel is ingeschreven, dan vindt er geen restitutie plaats.

 

4. GROEPSINDELING

De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

5. AANVANG

De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn op de plaats die daarvoor in het programma overzicht staat vermeld.

 

6. GEDRAG

De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel. Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

7. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN

Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 06-22646333.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID

Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

9. SLOTBEPALING

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen.

ENKELE VAKANTIEWEEK TIPS

Enkele tips voor de ouders/verzorgers van deelnemende kinderen: Zorg dat de spullen van uw kinderen die zij meenemen naar een van onze activiteiten, zoals rugzakken e.d., voorzien zijn van een naam met adres. Stuur uw kinderen niet in te nieuwe kleren naar onze activiteit. Wij werken met modder, waterverf, lijm e.d. Per dagdeel staat in het activiteitenoverzicht 2020 wat uw kind die dag nodig heeft.

 

Contactgegevens voor informatie themaweek:

Maaike Wigman:                                tel: 06-11 37 80 40

OPROEP LEIDING

Oproep leiding

Naast de kinderen van de basisscholen van Reusel willen we ook leiding uitnodigen voor deze gezellige en spannende week. We zijn op zoek naar personen van 16 jaar en ouder, die als groepsleiding een groepje kinderen willen begeleiden tijdens de pagatter- en/ of themaweek.

 

Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste hulp- en spelleiding. Dus zit je op het voortgezet onderwijs en ben je nog niet oud genoeg om groepsleiding te zijn…….geef je dan op als hulp- of spelleiding, want ook jullie hulp hebben we hard nodig. Ook is het is meteen een ideale kans om je maatschappelijke stage-uren op een leuke manier in te vullen.

 

Aanmelden kan door contact op te nemen met het secretariaat administratie@sjbreusel.nl .

DOE MEE! EN ZORG DAT HET VOOR JEZELF EN DE REUSELSE JEUGD EEN ONVERGETELIJKE WEEK WORDT.

 

OPROEP GASTGEZINNEN

Dit jaar zullen we i.v.m. Corona geen gebruik maken van gastgezinnen.

Wij hopen dat dit in de toekomst weer mogelijk wordt.

OPROEP EHBO

Wij zijn ook op zoek naar gediplomeerde EHBO’ers, die onze activiteiten tijdens de beide weken willen begeleiden.

Aanmelden kan door contact op te nemen met het secretariaat administratie@sjbreusel.nl .