THEMAWEEK

Kom gezellig meespelen met onze sport- en speldagen voor de jeugd.
Thema: ‘Elke dag is anders’.

 

Beste kinderen,

 

Wij zijn blij dat we jullie kunnen vertellen dat we leuke, gezellige en sportieve activiteiten voor jullie mogen organiseren.
In de week van 17 t/m 20 augustus maken we er gezellige dagen van die in het teken staan van sport- en spelactiviteiten.

Dit is een beetje anders dan jullie van ons gewend zijn, maar zeker ook gezellig.

 

Gaaf toch!

Het wordt vast een jaar om nooit te vergeten.

 

Wil jij dit bijzondere jaar met ons meebeleven?

Zit jij in groep 3 t/m 8 van de basisschool?

Geef je dan op voor de ‘Sport- en speldagen voor de jeugd’ van maandag 17 augustus tot en met donderdag 20 augustus.

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR THEMAWEEK 2020

Maandag 17 tot en met 20 augustus 2020:
• Voor kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool
• Op 4 verschillende locaties, maar hier hoor je zeker nog meer over
• Mee te nemen spullen: bidon!!!, droge kleren, lunchpakket
• De kosten bedragen € 27,50 per kind

• Maandag 17 augustus van 10.00 tot 15.00 uur.
• Dinsdag 18 augustus van 10.00 tot 15.00 uur.
• Woensdag 19 augustus van 10.00 tot 15.00 uur.
Er zal geen ouderavond zijn!
• Donderdag 20 augustus van 10.00 tot 16.30 uur.
We sluiten de dag af met eten. Dit wordt door ons verzorgd.
• Donderdagavond/ vrijdagmorgen voor de kinderen van groep 8 (de exacte tijden horen jullie nog)
Voor het ontbijt wordt gezorgd

DE OVERNACHTING BIJ DE THEMAWEEK (20 op 21 augustus)

Sport en spel in de duisternis (20 – 21 augustus)

Hé, pssst.

Joehoe, jij daar.

Zit jij in groep 8?

Hou jij ook zo van lang opblijven?

Zorg dan dat je erbij bent.

Donderdagavond 20 augustus word je uitgenodigd voor sport- en spelactiviteiten in het duister.

Gezellig samen sporten en spelen tot je ogen erbij dicht vallen.

• Alleen deelnemers van de Sport- en speldagen voor de jeugd, die in groep 8 zitten mogen deelnemen.
• Deelnemers dienen bij inschrijving al aan te geven dat ze meedoen en het verschuldigde bedrag à €7,50 te voldoen.
• Mocht een deelnemer dusdanig gedrag vertonen, dat het de activiteit voor de andere deelnemers verpest, dan wordt contact opgenomen met de ouders en wordt de deelnemer naar huis gestuurd. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.
• Tijdens de nacht zijn er voldoende volwassen begeleiders aanwezig om toezicht te houden.
• De locatie en tijd waarop de deelnemers worden verwacht, wordt nog mede gedeeld.

 

Het volgende dient meegenomen te worden:
slaapzak
jas
kussen
handdoek
lucht (veld)bed
washandje
extra trui
tandpasta
pyjama
tandenborstel
schone kleren
zeep en kam

 

• De organisatie zorgt voor een versnapering en op vrijdag voor een ontbijt en drinken.
• Geen zaklamp en GSM meenemen i.v.m. verlies!

REGLEMENT

1. DEELNAME
Deelname staat open voor alle kinderen woonachtig in Reusel. In het activiteitenoverzicht 2020 kunt u lezen voor welke leeftijdsgroep een bepaalde activiteit georganiseerd wordt.

 

2. AANMELDING
De aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden volgens de procedure zoals beschreven op deze website. Het aanmelden van uw kind kan uiterlijk tot 1 juli. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

3. BETALING
Door het verschuldigde bedrag over te maken op rek. NL62 RABO 0143 4030 60 t.n.v. Stichting Jeugdbelangen Reusel onder vermelding van de namen van uw kinderen. In het activiteitenoverzicht 2020 staan de prijzen van de diverse activiteiten vermeld. Als er niet wordt deelgenomen, terwijl er wel is ingeschreven, dan vindt er geen restitutie plaats.

 

4. GROEPSINDELING
De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

5. AANVANG
De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn op de plaats die vooraf bekend gemaakt wordt. Bij deze informatie zal ook gecommuniceerd worden hoe het brengen en halen georganiseerd wordt.

 

6. GEDRAG
De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel. Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

7. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 06-22646333.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID
Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

9. SLOTBEPALING
In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen.

ENKELE VAKANTIEWEEK TIPS

Enkele tips voor de ouders/verzorgers van deelnemende kinderen: Zorg dat de spullen van uw kinderen die zij meenemen naar een van onze activiteiten, zoals rugzakken e.d., voorzien zijn van een naam met adres. Stuur uw kinderen niet in te nieuwe kleren naar onze activiteit. Wij werken met modder, waterverf, lijm e.d. Per dagdeel staat in het activiteitenoverzicht 2020 wat uw kind die dag nodig heeft.

 

Contactgegevens voor informatie themaweek:

Maaike Wigman:                                tel: 06-11 37 80 40

OPROEP LEIDING

Naast de kinderen van de basisscholen van Reusel willen we ook groepsleiding uitnodigen voor deze gezellige dagen. We zijn op zoek naar personen van 16 jaar en ouder, die als groepsleiding een groepje kinderen willen begeleiden tijdens de verschillende activiteiten.

Aanmelden kan door contact op te nemen met het secretariaat administratie@sjbreusel.nl .
DOE MEE! EN ZORG DAT HET VOOR JEZELF EN DE REUSELSE JEUGD ONVERGETELIJKE DAGEN WORDEN.

OPROEP GASTGEZINNEN

OPROEP EHBO

Wij zijn ook op zoek naar gediplomeerde EHBO’ers, die onze activiteiten tijdens de beide weken willen begeleiden.

Aanmelden kan door contact op te nemen met het secretariaat administratie@sjbreusel.nl .