THEMAWEEK

Informatie voor de themaweek van 2023 volgt nog.

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR THEMAWEEK 2022

DE OVERNACHTING BIJ DE THEMAWEEK (1 – 2 september)

Hé, pssst. Joehoe, jij daar. Zit jij in groep 8?
Kijk even om je heen. Heeft niemand in de gaten dat je dit leest?

 

Donderdagavond 24 augustus word je uitgenodigd voor een spannende nachttocht.
In van Dale Groot Woordenboek staat bij griezelen: “Een huiverende gewaarwording hebben, rillen, ijzen (ten gevolge van ontzetting, schrik of afkeer).”

Van Dale vergeet te vermelden, dat je ook voor je plezier kunt griezelen, door mee te doen met de overnachting. Je weet dat het allemaal fantasie is. En als het toch te eng wordt, sluit je de ogen of doe je het in je broek en kruip je diep weg in je slaapzak. Je houdt er hoogstens een nachtmerrie aan over, maar dat is het wel waard. De volgende dag ga je gewoon weer verder en zegt tegen iedereen dat je niet bang was.

 

 • Alleen deelnemers van de themaweek, die in groep 8 zitten mogen deelnemen.
 • Overnachters dienen bij inschrijving al aan te geven dat ze meedoen en het verschuldigde bedrag à €7,50 te voldoen.
 • Mocht een overnachter dusdanig gedrag vertonen, dat het de tocht voor de andere deelnemers verpest, dan wordt contact opgenomen met de ouders en wordt de overnachter naar huis gestuurd. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.
 • Tijdens de nacht zijn er voldoende volwassen begeleiders aanwezig om toezicht te houden.
 • De locatie en tijd waarop de overnachters worden verwacht, wordt nog mede gedeeld.

 

Het volgende dient meegenomen te worden:

slaapzak
jas
kussen
handdoek
lucht (veld)bed
washandje
extra trui
tandpasta
pyjama
tandenborstel
schone kleren
zeep en kam

 

 • De organisatie zorgt voor een versnapering en op vrijdag voor een ontbijt en drinken.
 • Geen zaklamp en GSM meenemen i.v.m. verlies!

REGLEMENT

 1. Deelname

 

 1. Aanmelding

De aanmelding kan uitsluitend geschieden op: maandag 8 mei en dinsdag 9 mei 2023 en wel in Disco – Bar d’n Bonn, Wilhelminalaan 53 te Reusel tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier ingeleverd te worden. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

 1. Betaling

 

 1. Groepsindeling

De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

 1. Aanvang

De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn op de plaats die daarvoor in het programma overzicht staat vermeld.

 

 1. Gedrag

De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten.

Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel.

Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

 1. Gevonden en verloren voorwerpen

Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 06-22646333.

 

 1. Aansprakelijkheid

Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

 1. Slotbepaling

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen Reusel.

ENKELE VAKANTIEWEEK TIPS

Enkele tips voor de ouders/verzorgers van deelnemende kinderen: Zorg dat de spullen van uw kinderen die zij meenemen naar een van onze activiteiten, zoals rugzakken e.d., voorzien zijn van een naam met adres. Stuur uw kinderen niet in te nieuwe kleren naar onze activiteit. Wij werken met modder, waterverf, lijm e.d. Per dagdeel staat in het activiteitenoverzicht 2022 wat uw kind die dag nodig heeft.

 

Contactgegevens voor informatie themaweek:

 

Maaike Wigman:                     tel: 06- 11 37 80 40

OPROEP LEIDING

Naast de kinderen van de basisscholen van Reusel willen we ook leiding uitnodigen voor deze gezellige en spannende week. We zijn op zoek naar personen van 16 jaar en ouder, die als groepsleiding een groepje kinderen willen begeleiden tijdens de pagatter- en/ of themaweek.

 

Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste hulp- en spelleiding. Dus zit je op het voortgezet onderwijs en ben je nog niet oud genoeg om groepsleiding te zijn…….geef je dan op als hulp- of spelleiding, want ook jullie hulp hebben we hard nodig. Ook is het is meteen een ideale kans om je maatschappelijke stage-uren op een leuke manier in te vullen.

 

Aanmelden kan door contact op te nemen met het secretariaat administratie@sjbreusel.nl .

DOE MEE! EN ZORG DAT HET VOOR JEZELF EN DE REUSELSE JEUGD EEN ONVERGETELIJKE WEEK WORDT.

OPROEP GASTGEZINNEN

Op vrijdag 2 september (tussen 11.30 en 13.00 uur) willen we graag met alle kinderen eten bij een gastgezin. Hiervoor zijn wij op zoek naar gastgezinnen die voor een groep van ongeveer 10 personen een eenvoudige maaltijd willen verzorgen. Vindt u het gezellig als we persoonlijk bij u thuis komen vertellen over alles wat we beleefd hebben, onder het genot van een maaltijd?

 

Aanmelden kan door contact op te nemen met het secretariaat administratie@sjbreusel.nl

OPROEP EHBO

Wij zijn ook op zoek naar gediplomeerde EHBO’ers, die onze activiteiten tijdens de pagatterweek en de themaweek willen begeleiden.

 

Aanmelden kan door contact op te nemen met het secretariaat administratie@sjbreusel.nl .