PAGATTERWEEK

Zodra er meer informatie voor de Pagatterdagen van 2020 bekend is, vind je het hier!

Wanneer ben je een pagatter?

Zit je in groep 1 / 2 van de basisschool of word je voor 01 oktober 2019 vier jaar? Dan zoeken wij jou! Meld je snel aan en ga deze zomer aan de slag op de boerderij.

We beginnen op maandag 5 augustus. Behalve de Pagatters zijn dan ook de kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool welkom. We gaan een heerlijke huifkartocht maken, met als bestemming speeltuin de Hofstad in Bladel. Van dinsdag 6 augustus tot en met donderdag 8 augustus zijn de Pagatters welkom op de Wilgenspot waar we ons in het boerenleven zullen storten.

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR PAGATTERWEEK 2019

Maandag 5 augustus 2019: Huifkarrentocht naar de speeltuin

 • Voor kinderen uit groep 1 t/m 4 en kinderen die voor 1 oktober 2019 4 jaar worden
 • Aanwezig zijn om 9.45 uur, de tocht duurt van 10.00 – 15.30 uur
 • Vertrek en terugkomst Evenemententerrein “De Wilgenspot’ aan de Lage Mierdsedijk
 • Lunchpakket en een gevulde bidon meenemen
 • De kosten bedragen € 7,50 per kind

 

Dinsdag 6 tot en met donderdag 8 augustus 2019: Pagatterdagen “Boerderaai Koeienvlaai”

 • Voor kinderen uit groep 1 t/m 2 en kinderen die voor 1 oktober 2019 4 jaar worden
 • Van 10.00 – 15.30 uur en de kijkmiddag op woensdag van 15.30 – 16.30 uur
 • Op Evenemententerrein “De Wilgenspot” aan de Lage Mierdsedijk
 • Dagelijks een bidon, lunchpakket,  zwemkleding en waterschoenen meenemen
 • Op dinsdag gereedschap meenemen
 • De kosten bedragen € 15,00 per kind

HANDIGE, STERKE PAPA'S EN MAMA'S GEZOCHT

Wij zijn nog op zoek naar sterke papa’s, opa’s, mama’s of oma’s voor de opbouw van ons pagatterdorp op de Wilgenspot. Op maandag 5 augustus om 19:00 uur kunnen we jullie hulp goed gebruiken voor de opbouw van het dorp en donderdag 8 augustus om 19:00 uur om het dorp mee af te breken. Geef je op, want vele handen maken licht werk én het is natuurlijk erg gezellig!

LEIDING PAGATTERDAGEN GEZOCHT

We zijn op zoek naar enthousiaste, leuke groeps- en hulpleiding.
(Meteen een ideale kans om je maatschappelijke stage-uren op een super leuke manier invulling te geven!)

REGLEMENT

1. Deelname

Deelname staat open voor alle kinderen woonachtig in Reusel. In het activiteitenoverzicht 2019 kunt u lezen voor welke leeftijdsgroep een bepaalde activiteit georganiseerd wordt.

 

2. Aanmelding

De aanmelding kan uitsluitend geschieden op: maandag 6 mei en dinsdag 7 mei en wel in het cafégedeelte van Cultureel Centrum de Kei, Kerkplein 69 te Reusel tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier ingeleverd te worden. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

3. Betaling

Bij de aanmelding dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan. In het activiteitenoverzicht 2019 staan de prijzen van de diverse activiteiten vermeld. Als er niet wordt deelgenomen, terwijl er wel is ingeschreven, dan vindt er geen restitutie plaats.

 

4. Groepsindeling

De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

5. Aanvang

De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn op de plaats die daarvoor in het programma overzicht staat vermeld.

 

6. Gedrag

De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel. Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

7. Gevonden en verloren voorwerpen

Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 641779 of 06-22646333.

 

8. Aansprakelijkheid

Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

9. Slotbepaling

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen.