PAGATTERWEEK

 

Kom gezellig meespelen met onze Pagatter sport- en speldagen.
Thema: ‘Elke dag een feestje’.

 

Beste kinderen,

 

Wij zijn blij dat we jullie kunnen vertellen dat we met jullie in de speeltuin mogen gaan spelen en leuke, gezellige en sportieve activiteiten voor jullie mogen organiseren.
In de week van 10 t/m 13 augustus maken we er gezellige dagen van die in het teken staan van sport- en spelactiviteiten.

Dit is een beetje anders dan jullie van ons gewend zijn, maar zeker ook gezellig.

Gaaf toch! Het wordt vast een jaar om nooit te vergeten.

 

Wanneer ben je een Pagatter?
Zit je in groep 1 / 2 van de basisschool of word je voor 1 oktober 2020 vier jaar, dan zoeken wij jou! Meld je snel aan en maak er samen met ons een feestje van.

 

Maandag 10 augustus Naar De Speeltuin

Speeltuin De Hofstad
Torendreef 16 in Bladel

 

LET OP!
Wij vragen u om uw kind zelf naar de speeltuin te brengen en ook weer op te halen.

Lunchpakket meenemen en een gevulde bidon.

U kunt uw kind brengen tussen 10.00 en 11.00 uur en ophalen tussen 14.00-15.00 uur.

 

Dinsdag 11 ,woensdag 12 en donderdag 13 augustus 2020
3 Pagatter sport- en speldagen

Groep 1/2 en kinderen die voor 1 oktober 2020, 4 jaar worden.

 

Dinsdag 11 en woensdag 12 augustus

U kunt uw kind brengen om 10.00 uur en ophalen om 15.00 uur.

Evenemententerrein “De Wilgenspot” Lage Mierdsedijk.

Dagelijks bidon, lunchpakket, zwemkleding en waterschoenen meenemen.

 

Donderdag 13 augustus 2020

U kunt uw kind brengen om 10.00 uur en ophalen om 15.00 uur.

Blokhut “De Molenhut” van Jong Nederland Reusel, Hulselsedijk 32

Dagelijks bidon, lunchpakket, zwemkleding en waterschoenen meenemen.

 

Leiding pagatterdagen!
We zijn op zoek naar enthousiaste groepsleiding en leuke hulpleiding.
(Meteen een ideale kans om je maatschappelijk stage-uren op een super leuke manier invulling te geven!)
Tot ziens!

Groetjes, werkgroep Pagatters.

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR PAGATTERWEEK 2020

HANDIGE, STERKE PAPA'S EN MAMA'S GEZOCHT

LEIDING PAGATTERDAGEN GEZOCHT

REGLEMENT

1. DEELNAME
Deelname staat open voor alle kinderen woonachtig in Reusel. In het activiteitenoverzicht 2020 kunt u lezen voor welke leeftijdsgroep een bepaalde activiteit georganiseerd wordt.

 

2. AANMELDING
De aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden volgens de procedure zoals beschreven op deze website. Het aanmelden van uw kind kan uiterlijk tot 1 juli. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

3. BETALING
Door het verschuldigde bedrag over te maken op rek. NL62 RABO 0143 4030 60 t.n.v. Stichting Jeugdbelangen Reusel onder vermelding van de namen van uw kinderen. In het activiteitenoverzicht 2020 staan de prijzen van de diverse activiteiten vermeld. Als er niet wordt deelgenomen, terwijl er wel is ingeschreven, dan vindt er geen restitutie plaats.

 

4. GROEPSINDELING
De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

5. AANVANG
De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn op de plaats die vooraf bekend gemaakt wordt. Bij deze informatie zal ook gecommuniceerd worden hoe het brengen en halen georganiseerd wordt.

 

6. GEDRAG
De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel. Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

7. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 06-22646333.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID
Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

9. SLOTBEPALING
In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen.