PAGATTERWEEK

Groot nieuws voor alle pagatters uit Reusel!
Ga dit jaar mee naar Zwendelstaart!
Deze zomer zal er in Reusel een heus kwakzalverstoernooi plaats vinden. Zigeunerhoofdman Darius nodigt alle Pagatters uit om naar Zwendelstaart te komen, waar verschillende zeer getalenteerde kwakzalvers tegen elkaar zullen strijden in een adembenemend toernooi. Of het nu het brouwen van drankjes is, mensen hypnotiseren of de toekomst voorspellen, ze zullen alles uit de kast trekken om jullie te bewijzen dat ze de beste zijn.
Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor de Pagatterdagen!

Wanneer ben je een Pagatter?

Zit je in groep 1 / 2 van de basisschool of word je voor 01 oktober 2020 vier jaar, dan zoeken wij jou! Meld je snel aan en ga deze zomer op avontuur in Zwendelstaart.

We beginnen op maandag 10 augustus. Behalve de Pagatters zijn dan ook de kinderen van groep 3 en 4 van de basisschool welkom.
We gaan een heerlijke huifkartocht maken, met als bestemming speeltuin de Hofstad in Bladel.
Van dinsdag 11 augustus tot en met donderdag 13 augustus zijn de Pagatters welkom op de Wilgenspot waar we ons in het zigeunerleven zullen storten.

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR PAGATTERWEEK 2020

Maandag 10 augustus 2020: Huifkarrentocht naar de speeltuin

 • Voor kinderen uit groep 1 t/m 4 en kinderen die voor 1 oktober 2020 4 jaar worden
 • Aanwezig zijn om 9.45 uur, de tocht duurt van 10.00 – 15.30 uur
 • Vertrek en terugkomst Evenemententerrein “De Wilgenspot’ aan de Lage Mierdsedijk
 • Lunchpakket en een gevulde bidon meenemen
 • De kosten bedragen € 7,50 per kind

 

Dinsdag 11 tot en met donderdag 13 augustus 2020: Pagatterdagen “Zwendelstaart”

 • Voor kinderen uit groep 1 t/m 2 en kinderen die voor 1 oktober 2020 4 jaar worden
 • Van 10.00 – 15.30 uur en de kijkmiddag op woensdag van 15.30 – 16.30 uur
 • Op Evenemententerrein “De Wilgenspot” aan de Lage Mierdsedijk
 • Dagelijks een bidon, lunchpakket,  zwemkleding en waterschoenen meenemen
 • Op dinsdag gereedschap meenemen
 • De kosten bedragen € 15,00 per kind

HANDIGE, STERKE PAPA'S EN MAMA'S GEZOCHT

Handige, sterke papa’s en mama’s gezocht!
Wij zijn nog op zoek naar sterke papa’s, opa’s, mama’s of oma’s voor de opbouw van ons Pagatterdorp op de Wilgenspot.
Op maandag 10 augustus om 19:00 uur kunnen we jullie hulp goed gebruiken voor de opbouw van het dorp en donderdag 13 augustus om 19:00 uur om het dorp mee af te breken.
Geef je op, want vele handen maken licht werk, en het is natuurlijk erg gezellig.

LEIDING PAGATTERDAGEN GEZOCHT

Leiding pagatterdagen!
We zijn op zoek naar enthousiaste groepsleiding en leuke hulpleiding.
(Meteen een ideale kans om je maatschappelijk stage-uren op een super leuke manier invulling te geven!)

Tot ziens!

Groetjes, werkgroep Pagatters.

REGLEMENT

1. Deelname

Deelname staat open voor alle kinderen woonachtig in Reusel. In het activiteitenoverzicht 2020 kunt u lezen voor welke leeftijdsgroep een bepaalde activiteit georganiseerd wordt.

 

2. Aanmelding

De aanmelding kan uitsluitend geschieden op: maandag 11 mei en dinsdag 12 mei en wel in het cafégedeelte van Cultureel Centrum de Kei, Kerkplein 69 te Reusel tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier ingeleverd te worden. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

3. Betaling

Bij de aanmelding dient het verschuldigde bedrag te worden voldaan. In het activiteitenoverzicht 2020 staan de prijzen van de diverse activiteiten vermeld. Als er niet wordt deelgenomen, terwijl er wel is ingeschreven, dan vindt er geen restitutie plaats.

 

4. Groepsindeling

De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

5. Aanvang

De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn op de plaats die daarvoor in het programma overzicht staat vermeld.

 

6. Gedrag

De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel. Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

7. Gevonden en verloren voorwerpen

Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 641779 of 06-22646333.

 

8. Aansprakelijkheid

Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

9. Slotbepaling

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen.