PAGATTERWEEK

 

“Zomèr Carnaval”

 

Hallo Pagatters,

 

Heb jij dit jaar carnaval ook zo gemist? Heb jij ook niet kunnen hossen? Geen polonaise kunnen lopen? En er was ook geen optocht.

Daar hebben we wat op bedacht. Waarom vieren we carnaval niet een keer in de zomer?

Daar hebben wij wel zin in!! Jullie ook?

 

Kom jij ook gezellig mee carnavallen bij onze Pagatterdagen?

 

In de week van 23 t/m 26 augustus is het feest op de Wilgenspot.

Hoe we deze week gaan invullen?

Dat is nog een grote verassing! Maar het wordt zeker gezellig!

 

Wil je op maandag mee met de huifkar?

 

Van groep 0 t/m groep 4 mag je mee naar de speeltuin.

Voor deze dag kun je los opgeven van de Pagatterdagen.

 

Wanneer ben je een Pagatter?

 

Zit je in groep 0, 1 of 2 van de basisschool of word je voor 1 oktober 2021 vier jaar, dan zoeken wij jou!

Meld je snel aan en maak er samen met ons een feestje van.

 

Leg alvast jouw favoriete carnavals kleren klaar en dan zien we jou snel op de Wilgenspot.
Tot ziens!

Groetjes, werkgroep Pagatters

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR PAGATTERWEEK 2021

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR PAGATTERWEEK 2021

 

Maandag 23 augustus: Speeltuin De Hofstad

Vertrek 10 uur op de Wilgenspot te Reusel

Met de huifkar naar: Speeltuin de Hofstad, Torendreef 16 in Bladel

Lunchpakket meenemen en een gevulde bidon.

Einde 15:30 uur en terug op de Wilgenspot te Reusel

 

Dinsdag 24 ,woensdag 25 en donderdag 26 augustus:

3 Pagatterdagen

De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur.

Evenemententerrein “De Wilgenspot” Lage Mierdsedijk.

Dagelijks bidon, lunchpakket, zwemkleding en waterschoenen meenemen.

 

Woensdag 25 augustus is het oudermiddag van 15:30 tot 16:30 uur.

 

Tijden en activiteiten zijn onder voorbehoud. Deze worden georganiseerd binnen de geldende corona maatregelen.

HANDIGE, STERKE PAPA'S EN MAMA'S GEZOCHT

HANDIGE, STERKE PAPA’S EN MAMA’S GEZOCHT

 

Heb jij een papa of mama die ons 1 of 2 avonden mee kan komen helpen met hutjes op te zetten/afbreken? Graag opgeven of ze maandag 23 en/of donderdag 26 augustus om 19 uur op de Wilgenspot kunnen helpen.

LEIDING PAGATTERDAGEN GEZOCHT

LEIDING PAGATTERDAGEN GEZOCHT!

 

We zijn op zoek naar enthousiaste groepsleiding en leuke hulpleiding.

(Meteen een ideale kans om je maatschappelijk stage-uren op een super leuke manier invulling te geven!)

Vaders en moeders die leiding willen zijn, mogen hun kinderen die al ouder zijn dan de Pagatter leeftijd, opgeven als hulpje van de leiding.

REGLEMENT

1. DEELNAME
Deelname staat open voor alle kinderen woonachtig in Reusel. In het activiteitenoverzicht 2021 kunt u lezen voor welke leeftijdsgroep een bepaalde activiteit georganiseerd wordt.

 

2. AANMELDING
De aanmelding kan uitsluitend plaatsvinden volgens de procedure zoals beschreven op deze website: maandag 17 mei t/m vrijdag 21 mei. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

3. BETALING
Door het verschuldigde bedrag over te maken op rek. NL62 RABO 0143 4030 60 t.n.v. Stichting Jeugdbelangen Reusel onder vermelding van de namen van uw kinderen. In het activiteitenoverzicht 2020 staan de prijzen van de diverse activiteiten vermeld. Als er niet wordt deelgenomen, terwijl er wel is ingeschreven, dan vindt er geen restitutie plaats.

 

4. GROEPSINDELING
De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

5. AANVANG
De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van de activiteit aanwezig te zijn op de plaats die vooraf bekend gemaakt wordt. Bij deze informatie zal ook gecommuniceerd worden hoe het brengen en halen georganiseerd wordt.

 

6. GEDRAG
De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten. Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel. Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

7. GEVONDEN EN VERLOREN VOORWERPEN
Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 06-22646333.

 

8. AANSPRAKELIJKHEID
Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

9. SLOTBEPALING
In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen.