PAGATTERWEEK

 

Pagatterweek

Groot nieuws voor alle pagatters uit Reusel!

Ga dit jaar mee naar Zwendelstaart!?

Deze zomer zal er in Reusel een heus kwakzalverstoernooi plaatsvinden. Zigeunerhoofdman Darius nodigt alle pagatters uit om naar Zwendelstaart te komen, waar verschillende zeer getalenteerde kwakzalvers tegen elkaar zullen strijden in een adembenemend toernooi. Of het nu het brouwen van drankjes is, mensen hypnotiseren of de toekomst voorspellen, ze zullen alles uit de kast trekken om jullie te bewijzen dat ze de beste zijn.

Ben jij ook benieuwd? Schrijf je dan in voor de Pagatterdagen!

 

Wanneer ben je een pagatter?

Zit je in groep 0/ 1/ 2 van de basisschool of word je voor 01 oktober 2022 vier jaar, dan zoeken wij jou! Meld je snel aan en ga deze zomer op avontuur in Zwendelstaart.

Tot ziens!

Groetjes, werkgroep Pagatters.

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR PAGATTERWEEK 2022

ACTIVITEITENOVERZICHT VOOR PAGATTERWEEK 2022

 

Maandag 22 augustus: Bezoek speeltuin De Hofstad

Wie? Kinderen uit groep 0 – 1 – 2 – 3 – 4 van de basisschool.

Vertrek: 10 uur op de Wilgenspot te Reusel.

Hoe? We gaan met huifkarren naar Speeltuin De Hofstad, Torendreef 16 in Bladel.

Niet vergeten: Lunchpakket meenemen en een gevulde bidon.

Einde: 15.30 uur zijn we terug op de Wilgenspot.

 

Dinsdag 23, woensdag 24 en donderdag 25 augustus:

3 pagatterdagen

Voor kinderen uit groep 0 – 1 – 2 van de basisschool.

De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 15.30 uur.

Evenemententerrein ‘De Wilgenspot’ Lage Mierdsedijk in Reusel.

Dagelijks bidon, lunchpakket, zwemkleding en waterschoenen meenemen.

Woensdag 24 augustus is het oudermiddag van 15.30 tot 16.30 uur.

HANDIGE, STERKE PAPA'S EN MAMA'S GEZOCHT

HANDIGE, STERKE PAPA’S EN MAMA’S GEZOCHT

 

Heb jij een papa of mama die ons 1 of 2 avonden mee kan komen helpen met hutjes op te zetten/afbreken? Graag opgeven of ze maandag 22 en/of donderdag 25 augustus om 19 uur op de Wilgenspot kunnen helpen.

LEIDING PAGATTERDAGEN GEZOCHT

LEIDING PAGATTERDAGEN GEZOCHT!

 

We zijn op zoek naar enthousiaste groepsleiding en leuke hulpleiding.

(Meteen een ideale kans om je maatschappelijk stage-uren op een super leuke manier invulling te geven!)

Vaders en moeders die leiding willen zijn, mogen hun kinderen die al ouder zijn dan de Pagatter leeftijd, opgeven als hulpje van de leiding.

REGLEMENT

  1. Deelname

 

  1. Aanmelding

De aanmelding kan uitsluitend geschieden op: maandag 9 mei en dinsdag 10 mei en wel in het cafégedeelte van Cultureel Centrum de Kei, Kerkplein 69 te Reusel tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier ingeleverd te worden. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

  1. Betaling

 

  1. Groepsindeling

De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

  1. Aanvang

De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn op de plaats die daarvoor in het programma overzicht staat vermeld.

 

  1. Gedrag

De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten.

Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel.

Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

  1. Gevonden en verloren voorwerpen

Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 06-22646333.

 

  1. Aansprakelijkheid

Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

  1. Slotbepaling

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen Reusel.