DOELSTELLING

Stichting Jeugdbelangen Reusel stelt zich ten doel:

 

Het bevorderen van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Reusel, voor zover dit valt buiten de activiteiten van sport- en buurtverenigingen, en de middelen ter bereiking van dit doel te bestuderen, voor te bereiden en eventueel te doen uitvoeren.

 

De stichting tracht dit doel te bereiken door:

  • Het bevorderen en eventueel uitvoeren van die activiteiten, ook op financieel gebied, waartoe in het kader van de doelstelling wordt besloten.
  • Het bevorderen en eventueel doen oprichten van nieuwe vormen van jeugd- en jongerenwerk indien dit wenselijk zou blijken.
  • Het zo nodig geven van advies en voorlichting, daar waar het belang van de jeugd in de gemeente Reusel dit vraagt
  • Alle overige wettige middelen, die het doel der stichting bevorderen.