Aanmelding en inschrijving

Vakantieweken 2018

De inschrijvingen zijn dit jaar bij Cultureel Centrum de Kei (café-gedeelte) te Reusel op maandag 14 en dinsdag 15 mei tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier met het verschuldigde bedrag ingeleverd te worden.

Na deze data worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.
                    
Locatie inschrijvingen:

In het cafégedeelte van
Cultureel Centrum de Kei

OPROEP LEIDING!!!!

Naast de kinderen van de basisscholen van Reusel willen we ook leiding uitnodigen voor deze gezellige en spannende week. We zijn op zoek naar personen van 16 jaar en ouder, die als groepsleiding een groepje kinderen willen begeleiden tijdens de pagatter- en/ of themaweek.
Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste hulp- en spelleiding. Dus zit je op het voortgezet onderwijs en ben je nog niet oud genoeg om groepsleiding te zijn…….geef je dan op als hulp- of spelleiding, want ook jullie hulp hebben we hard nodig.
En het is meteen een ideale kans om je maatschappelijke stage-uren op een leuke manier in te vullen.

Aanmelden kan op maandag 14 en dinsdag 15 mei tijdens de inschrijvingen.

of bij ons secretariaat:
Annemarie Willems, Gagelveld 13, tel: 06-22 64 63 33
Email: administratie@sjbreusel.nl

DOE MEE!! en zorg dat het voor jezelf en de Reuselse jeugd een onvergetelijke week wordt.

OPROEP GASTGEZINNEN !!!

Op vrijdag 17 augustus (tussen 11.30 en 13.00 uur) willen we graag met alle kinderen eten bij een gastgezin. Hiervoor zijn wij op zoek naar gastgezinnen die voor een groep van ongeveer 10 personen een eenvoudige maaltijd willen verzorgen.

Vindt u het gezellig als we persoonlijk bij u thuis komen vertellen over alles wat we beleefd hebben, onder het genot van een maaltijd?

Meldt u dan bij het secretariaat aan als gastgezin.

OPROEP EHBO

Wij zijn ook op zoek naar gediplomeerde EHBO’ers, die onze activiteiten tijdens de pagatterweek en de themaweek willen begeleiden. Aanmelden kan op  maandag 14 en dinsdag 15 mei tijdens de inschrijvingen in de Kei of bij het secretariaat.

 

 Reglement:

1. Deelname
 
2. Aanmelding
De aanmelding kan uitsluitend geschieden op: maandag 14 mei en dinsdag 15 mei en wel in het cafégedeelte van Cultureel Centrum de Kei, Kerkplein 69 te Reusel tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier ingeleverd te worden. Na deze data worden gééninschrijvingen meer geaccepteerd.

3. Betaling

4. Groepsindeling
De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

5. Aanvang
De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn op de plaats die daarvoor in het programma overzicht staat vermeld.

6. Gedrag
De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten.
Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel.
Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

7. Gevonden en verloren voorwerpen
Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11378040 of Annemarie Willems, telefoon: 641779 of 06-22646333.

8. Aansprakelijkheid
Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

9. Slotbepaling
In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen.

Enkele vakantieweek tips:

Enkele tips voor de ouders/verzorgers van deelnemende kinderen: Zorg dat de spullen van uw kinderen die zij meenemen naar een van onze activiteiten, zoals rugzakken e.d., voorzien zijn van een naam met adres. Stuur uw kinderen niet in te nieuwe kleren naar onze activiteit. Wij werken met modder, waterverf, lijm e.d. Per dagdeel staat in het activiteitenoverzicht 2018 wat uw kind die dag nodig heeft.

Contactgegevens voor informatie Pagatterweek:

Chantalle van Eijk:                 tel: 06- 36 58 83 65

Contactgegevens voor informatie themaweek:

Maaike Wigman:                    tel: 06-11 37 80 40
Annemarie Willems:               tel: 0497- 64 17 79 / 06- 22 64 63 33

Dagelijks Bestuur SJB:

Voorzitter:       Teun Schellens           tel: 06- 22 57 02 68
Secretaris:      Annemarie Willems    tel: 64 17 79 / 06- 22 64 6333
Penningm:      Dries Klessens