HOME

Belangrijk nieuws

Gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Coronavirus kunnen onze geplande activiteiten geen doorgang vinden.

We zijn ons aan het beraden over alternatieven. Wanneer hier meer over bekend is, laten we dit weten.

Houd onze website en Facebookpagina in de gaten.

Bestuur Stichting Jeugdbelangen Reusel