HOME

Vakantieweken

STICHTING JEUGDBELANGEN 2023

 

Stichting Jeugdbelangen bestaat 60 jaar en daarom gaan we ….

Back to the 60’s

 

60 jaar geleden werd Stichting Jeugdbelangen Reusel opgericht. Dat is al een hele tijd geleden. Hoe was het in die tijd?

Wil je dat weten? Ga dan met ons terug in de tijd.

We nemen jullie mee naar de jaren 60. Samen dansen en rolschaatsen. Gezellig.

 

De werkgroepen zijn al druk in de weer met de voorbereidingen van de verschillende activiteiten. Op deze website vinden jullie alvast belangrijke informatie en houden we jullie op de hoogte.

 

  • Steunkaartenactie samen met Jong Nederland maandag 27 maart 2023. Vanaf 17.30 uur komen we bij u aan de deur.

 

  • In de week van 17 april krijgen de kinderen de poster met het programma en een inschrijfformulier via school mee naar huis.

 

  • Op maandag 8 mei en dinsdag 9 mei zijn de inschrijfavonden

van 18.30 – 21.00 uur in d’n Bonn.

 

  • Maandag 3 juli; Algemene vergadering voor alle leiding.

Om 19.30 uur voor de leiding van de pagatters.

Om 20.00 uur voor de leiding van de themaweek.

 

  • Van maandag 14 augustus tot en met donderdag 17 augustus kunnen onze pagatters genieten van een huifkartocht en de pagatterdagen.

 

  • Vrijdag 18 augustus en zaterdag 19 augustus is het tijd voor de hulp- en spelleiding tot 16 jaar met SJUB.

 

  • Van maandag 21 augustus tot en met vrijdag 25 augustus organiseren we de themaweek voor de kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool.

 

 

Wij zijn op zoek naar ….

We zijn op zoek naar gastgezinnen, leiding voor beide weken, EHBO en hulpouders voor de opbouw en het afbreken van de pagatterdagen. Informatie hieromtrent vind je bij de “Algemene informatie”.

 

Wij hopen er weer een gezellig jaar van te maken met veel vrolijke gezichten om ons heen.

 

Bestuur Stichting Jeugdbelangen.

 

 

Als het voor u financieel niet haalbaar is om uw kind/ kinderen deel te laten nemen aan onze activiteiten, dan kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld. U kunt contact met hen opnemen:

 

www.leergeldveldhovendekempen.nl                                                             

 

 

 

Aanmelding en inschrijving

 

Vakantieweken 2023

 

De inschrijvingen zijn dit jaar bij d’n Bonn te Reusel op maandag 8 en dinsdag 9 mei tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier met het verschuldigde bedrag ingeleverd te worden.

 

Na deze data worden geen inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

Locatie inschrijvingen:

 

Disco- Bar d’n Bonn

Wilhelminalaan 53

Reusel

 

 

OPROEP LEIDING!!!!

Naast de kinderen van de basisscholen van Reusel willen we ook leiding uitnodigen voor deze gezellige en spannende week. We zijn op zoek naar personen van 16 jaar en ouder, die als groepsleiding een groepje kinderen willen begeleiden tijdens de pagatter- en/ of themaweek.

Daarnaast zijn we op zoek naar enthousiaste hulp- en spelleiding. Dus zit je op het voortgezet onderwijs en ben je nog niet oud genoeg om groepsleiding te zijn…….geef je dan op als hulp- of spelleiding, want ook jullie hulp hebben we hard nodig.

En het is meteen een ideale kans om je maatschappelijke stage-uren op een leuke manier in te vullen.

 

 

Aanmelden kan op

maandag 8 en dinsdag 9 mei tijdens de inschrijvingen.

 

of bij ons secretariaat:

Annemarie Willems, Leendestraat 15 Hooge Mierde, tel: 06-22 64 63 33

Email: administratie@sjbreusel.nl

DOE MEE!!

en zorg dat het voor jezelf en de Reuselse jeugd

een onvergetelijke week wordt.

 

 

 

OPROEP GASTGEZINNEN !!!

Op vrijdag 25 augustus (tussen 11.30 en 13.00 uur) willen we graag met alle kinderen eten bij een gastgezin. Hiervoor zijn wij op zoek naar gastgezinnen die voor een groep van ongeveer 10 personen een eenvoudige maaltijd willen verzorgen.

 

Vindt u het gezellig als we persoonlijk bij u thuis komen vertellen over alles wat we beleefd hebben, onder het genot van een maaltijd?

 

Meldt u dan bij het secretariaat aan als gastgezin.

 

 

 

OPROEP EHBO

Wij zijn ook op zoek naar gediplomeerde EHBO’ers, die onze activiteiten tijdens de pagatterweek en de themaweek willen begeleiden.

 

Aanmelden kan op

maandag 8 en dinsdag 9 mei tijdens de inschrijvingen in d’n Bonn

of bij het secretariaat.

 

 

Reglement:

 

Deelname

 

Aanmelding

De aanmelding kan uitsluitend geschieden op: maandag 8 mei en dinsdag 9 mei en wel in Disco- Bar d’n Bonn, Wilhelminalaan 53 te Reusel tussen 18.30 en 21.00 uur. Bij de aanmelding dient het ondertekende inschrijfformulier ingeleverd te worden. Na deze data worden géén inschrijvingen meer geaccepteerd.

 

Betaling

 

Groepsindeling

De organisatie deelt de groepen in naar eigen inzicht en in willekeurige volgorde. Vanwege het grote aantal deelnemers is het niet mogelijk daarbij rekening te houden met bepaalde wensen.

 

Aanvang

De deelnemers dienen steeds 10 minuten voor aanvang van het evenement aanwezig te zijn op de plaats die daarvoor in het programma overzicht staat vermeld.

 

Gedrag

De kinderen zijn verplicht de aanwijzingen van de algehele leiding alsmede van de door hen, met de organisatie belastte personen, op te volgen. De algehele leiding houdt zich het recht voor om deelnemers, die de algemene gang van zaken verstoren, of zich op andere wijze aan wangedrag schuldig maken, van verdere deelname aan één of alle activiteiten uit te sluiten.

Restitutie van inschrijfgeld vindt dan niet plaats.

 

De organisatie staat het niet toe, dat er onder de deelnemende kinderen gerookt wordt tijdens het verblijf onder verantwoordelijkheid van Stichting Jeugdbelangen Reusel.

Zakmessen en andere gevaarlijke voorwerpen die worden meegebracht worden in beslag genomen.

 

Gevonden en verloren voorwerpen

Over gevonden en verloren voorwerpen dient de algehele leiding zo snel mogelijk te worden ingelicht. Inlichtingen bij Maaike Wigman, telefoon: 06-11 37 80 40 of Annemarie Willems, telefoon: 06-22 64 63 33.

 

Aansprakelijkheid

Stichting Jeugdbelangen Reusel aanvaardt geen enkele andere aansprakelijkheid ten aanzien van ongevallen, verlies of schade aan kleding en/of goederen voor, tijdens en na door ons georganiseerde activiteiten dan alleen ten aanzien van die voorvallen, waarvoor zij wettelijk aansprakelijk is.

 

Slotbepaling

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist de algehele leiding of het bestuur van Stichting Jeugdbelangen.

 

 

 

Enkele vakantieweek tips:

 

Enkele tips voor de ouders/verzorgers van deelnemende kinderen: Zorg dat de spullen van uw kinderen die zij meenemen naar een van onze activiteiten, zoals rugzakken e.d., voorzien zijn van een naam met adres. Stuur uw kinderen niet in te nieuwe kleren naar onze activiteit. Wij werken met modder, waterverf, lijm e.d. Per dagdeel staat in het activiteitenoverzicht 2023 wat uw kind die dag nodig heeft.

 

Contactgegevens voor informatie Pagatterweek:

 

Roy van Limpt:                       tel: 06- 10 04 96 70

 

 

Contactgegevens voor informatie themaweek:

 

Maaike Wigman:                    tel: 06- 11 37 80 40

Annemarie Willems:               tel: 06- 22 64 63 33

 

Dagelijks Bestuur SJB:

 

Voorzitter:       Teun Schellens           tel: 06- 22 57 02 68

Secretaris:      Annemarie Willems    tel: 06- 22 64 63 33

Penningm:      Dries Klessens            tel: …….